فروش پروژه هامون آغاز شد. "مرحله اول : سال ١٣٩٧"

GET A QUOTE >>

If you find a high quality constructor for your project?

Latest Projects

HAMOON

پروژه مسکونی هامون
مهرشهر کرج

HIRMAND

پروژه مسکونی هیرمند
عظیمیه کرج

GOHARDASHT

پروژه مسکونی گوهردشت

HAMOON. PROJECT PROGRESS

0%
3D ARCHITECTURE
0%
PLANS
0%
Projects ground

رویه‌های اخلاقی ما در اجرای پروژه‌ها


تمامیت

ما با یک صداقت و یکپارچگی تعهداتی را انجام داده ایم.


ثبات

تعهد ساختار به ساختمان سبز و پایداری طولانی مدت است.


ارتباط با جامعه

مشارکت و حمایت از جامعه در قلب ماست.


امنیت

ایمنی مهم ترین ارزش های اصلی ما است. این نخستین اولویت ما است.

Menu