پارکینگ پروژه هیرمند

  • پارکینگ 1- و 2-

    •  پارکینگ در طبقه 1- و  2-
    • برای هر واحد 2 پارکینگ
    • دیوار های لابی سنگ ، کف پارکینگ سنگ 4 سانتی متر ضخامت
    • سقف تایل کناف شده است که قابلیت دسترسی آسان را به لوله های فاضلابی ساختمان ایجاد می نماید .

گالری تصاویر

گالری تصاویر اجرایی

Previous Post
استخر پروژه هیرمند
Next Post
تاسیسات پروژه هیرمند

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.

Menu